Registreren

Toelichting

Bij het doen van een registratie-aanvraag staan twee wegen open:

  1. De “papieren” aanvraag: geldt alleen voor de aanvraag tot MBT-Sociotherapeut, MBT-Vaktherapeut en MBT-Supervisor.
  2. De digitale aanvraag: is vooralsnog alleen mogelijk voor een aanvraag voor MBT-Basistherapeut of een aanvraag voor MBT-Therapeut.

In het keuzemenu kunt u aangeven voor welke registertitel u een aanvraag doet en –indien van toepassing- in welke vorm. Daarna wordt u doorgeleid naar de bijbehorende vragenformulieren.

Wilt u vooraf nog een keer de gecomprimeerde versie van de kwalificatie-eisen raadplegen, Klik dan hier.

Papieren aanvraag

Indien u gekozen hebt voor een papieren variant is het de bedoeling de betreffende documenten in te vullen, aan te vinken etc. Dat kan ook betrekking hebben op de voorgegeven supervisorverklaringen.

Daarna is het zaak eventueel andere gevraagde bewijsstukken in de vorm van gescande opleidingscertificaten e.d. te verzamelen.

Al naargelang de wijze waarop u zelf een en ander verwerkt, kunt u vervolgens de vragenformulieren+bijlagen bij voorkeur  als scans of als toegevoegde files, per email opsturen naar het aangegeven email-adres zoals vermeld onderaan het formulier.

Indien u daar -om welke reden ook- niet in slaagt, kunt u ook prints maken van alle gevraagde documenten en deze opsturen naar het vermelde postadres onderaan het formulier.

Digitale aanvraag

Hebt u gekozen voor een digitale aanvraag dan wijst e.e.a. zich vanzelf. Volg de instructies en maak gebruik van uploaden en downloaden om de gevraagde gegevensset compleet te maken.

Afhandeling aanvraag

De afhandeling van een aanvraag kan ongeveer 3 maanden duren.

Let op!

In alle gevallen is het aan te bevelen de vragenformulieren, voordat u begint met invullen, een keer helemaal door te lopen. Daarmee krijgt u alvast een indruk van wat er vereist is om een aanvraag compleet te maken en kunt u het benodigde voorwerk doen. Dit voorkomt dat u mogelijk halverwege een aanvraag moet onderbreken.

Maak uw keuze

Maak hierna uw keuze uit de voorgegeven lijst met aanvraagvarianten. U wordt dan direct naar het juiste online aanvraagformulier geleid.

Erkenning registraties internationaal MBT Register

Wanneer u geregistreerd staat in een internationaal door het Anna Freud Centre erkend MBT Register en u wilt ook opgenomen worden in het Nederlandse MBT Register dan vindt u HIER nadere informatie over de procedure en aanvraagmogelijkheden.