Organisatie

In de rechterkolom staan de onderdelen, die alle te maken hebben met de organisatie van de Stichting en het Register.

Behalve de statuten treft u een aantal interne reglementen aan. Deze hebben nog de status “work in progress” en zullen daar waar nodig geconcretiseerd en aangevuld worden.

Bestuur

Voorzitter:
Lidewij Gerits, psychotherapeut
MBT-Nederland, Bergen op Zoom
Eigen praktijk, Leiden

Penningmeester
Saskia Knapen, Psychiater AMBIT Zeist, Inhoudelijk Leidingevende Alterecht
Persoonlijkheidsstoornissen

Secretaris
Mirjam Soons, psychiater
Arkin, NPI; Persoonlijkheidsproblematiek, Amstelveen

CUR

Noor de Klerk, klinisch psycholoog, psychotherapeut
Arkin, NPI; Persoonlijkheidsproblematiek, Amsterdam

Anja Laan, GZ psycholoog i.o. tot specialist
Reinier van Arkel Groep, Psychotraumacentrum Zuid Nederland, ‘s-Hertogenbosch