Nieuw zijn de omschrijvingen van de MBT-Supervisor en van MBT-A(dolescenten). MBT-F(amily) en MBT-early zijn in ontwikkeling.

De doelgroep van MBT is verbreed. Richtte MBT zich aanvankelijk op patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, nu is de doelgroep omschreven als patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie / psychiatrische problematiek  Dat is te zien op alle niveaus van het register.

Voor MBT-Basistherapeut, MBT-Therapeut en voor MBT-Vaktherapeut zijn de eisen aan de werksetting verruimd. Tot nog werd vereist werkzaam te zijn in een multidisciplinair samengesteld MBTbehandelprogramma. Voor de genoemde niveaus is die eis vervallen. Daarmee is het register ook toegankelijk voor zelfstandige praktijken. De structurele randvoorwaarden  ten behoeve van de coherentie, consistentie en continuïteit blijven wel gelden. Voor de MBT-Sociotherapeut is de voorwaarde te werken in een multidisciplair team niet veranderd.

De competentie-eisen voor MBT-Sociotherapeut en MBT-Vaktherapeut zijn meer specifiek omschreven.

Voor MBT-Therapeut gold de eis zowel individuele als groepspsychotherapie te geven. Nu is er op dit niveau een keuze mogelijk: ofwel louter individuele behandelingen ofwel individuele èn groepsbehandeling. Het laatste leidt tot de de aantekening ‘groep’ in het register. Degenen die nu geregistreerd zijn als MBT-Therapeut hebben automatisch de aantekening ‘groep’.

Leave a Comment

Your email address will not be published.