MBT-NL – Kwalificatie-eisen MBT-Trainer en MBT-Hoofdtrainer

Instroomcriteria en opleidingseisen MBT-Trainer
De opleidingseisen tot ‘hoofdtrainer’ en ‘trainer’ worden bepaald door het AFC (zie licentieovereenkomst). Hoofdtrainers worden, na aanbeveling door MBT Nederland, goedgekeurd door het AFC. MBT Nederland kan zelf trainers opleiden, die samen met of onder supervisie van een hoofdtrainer een training uitvoeren. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal trainers dat (jaarlijks) opgeleid wordt.

Instroomcriteria MBT-Trainer
• Kennis van verschillende vormen van behandelingen voor persoonlijkheidsstoornis
• Kennis van actuele literatuur over mentaliseren en MBT
• Vermogen om een leerklimaat te installeren en behouden
• Didactische vaardigheden
• Minimaal 3 jaar werkzaam als MBT therapeut
• Aantoonbare trainingservaring; inclusief voltooien van door MBT Nederland individueel vastgesteld aantal MBT-trainingen als ‘trainer in opleiding’
• Continue ontwikkeling als MBT behandelaar en trainer

Opleidingseisen MBT-Trainer
• Check inhoudelijke kennis en ervaring op basis van cv en gesprek
• Voltooien van door MBT Nederland vastgesteld aantal trainingen als ‘trainer in opleiding’
1. Meevolgen in te werken training als boventallig deelnemer
▪ deelname gratis
▪ voor medewerkers in loondienst binnen werktijd; voor zzp in eigen tijd
2. Participerend trainer i.o.: De trainer i.o. wordt als boventallig (extra) trainer ingezet, met een actieve rol in cursorisch gedeelte, en begeleiden rollenspelen onder supervisie. Na de training krijgt de trainer i.o. feedback van de hoofdtrainer. Als competenties goed bevonden werden, gaat hij/zij over naar de volgende stap. Indien competenties onvoldoende waren, kan (gedeeltelijke) herhaling van stap 2 aangewezen zijn.
▪ voor medewerkers in loondienst binnen werktijd; voor zzp aan tarief contract
3. Trainer: volwaardige rol in training, in bijzijn van hoofdtrainer
MBT-NL – Kwalificatie-eisen MBT-Trainer en MBT-Hoofdtrainer

Instroomcriteria MBT hoofdtrainer
• Zie criteria MBT trainer
• Ervaring in de ontwikkeling en implementatie van MBT-behandelingen binnen de GGZ
• Betrokken bij onderzoek naar MBT en aanverwante werkvelden
• Publicaties in peer-reviewed journals over MBT
• Betrouwbaar rater op de MBT adherence scale
• Minimaal 2 jaar werkzaam als MBT supervisor
• Aantoonbare trainingservaring; inclusief voltooien van door MBT Nederland individueel vastgesteld aantal MBT-trainingen als hoofdtrainer i.o.
• Continue ontwikkeling als MBT behandelaar, supervisor en trainer

Opleidingseisen MBT hoofdtrainer
• Check inhoudelijke kennis, ervaring, en publicaties op basis van cv en gesprek
• 5 door MBT Nederland aangeleverde videotapes scoren met de adherence scale; interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van +/-1 punt
• Voltooien van door MBT Nederland vastgesteld aantal trainingen als hoofdtrainer i.o.