Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT-Therapeut¹

Instroomcriteria

 • MBT Basistherapeut + GZ-psycholoog² (i.o) of Psychotherapeut of Klinisch psycholoog of Psychiater of Orthopedagoog-generalist.

Opleidingseisen

 • 24 uur erkende cursus:
  Bijvoorbeeld specialistische vervolgcursus, thematische cursussen bijv. cursus MBT en Crisis, cursus MBT en Trauma, etc.
 • Supervisie: min. 20 sessies door een MBT-supervisor waarbij de duur van een sessie afhangt van het aantal supervisanten (zie supervisiereglement) + verslag van alle sessies volgens format. Positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan hand van de competenties³.
 • Toetsing van de competenties:
  Filmopnamen van behandelsessies, waarvan een selectie van 3x 15 minuten en het reflectieverslag positief moet zijn beoordeeld door resp. de eigen supervisor en de onafhankelijke MBT-supervisor op een aantal MBT competenties: assessment, interventies en goed/slecht mentaliseren, mentaliseren in de relatie, zelfreflectie (zie ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT-therapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag’).
  De kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverslag door de onafhankelijk supervisor ten behoeve van de registratie MBT-Therapeut, bedragen €250,-.
 • Werkervaring: Behandelde patiënten: min. 6 individuele behandelingen. Voor de aantekening ‘groep’: min. twee individueel + min. twee groepen. Voor allen geldt: meer dan 20 sessies in een periode van maximaal twee jaar. Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie/psychiatrische problematiek.
  Structurele randvoorwaarden ten behoeve van de coherentie, consistentie en continuïteit zijn:
  intervisie/supervisie, regelmatige behandelplanbespreking met collega MBT-behandelaars,
  regelmatige evaluatie en adherence meting (bijv. reflectie, afname adherence scale).

Specifieke competenties MBT-Therapeut
De MBT-therapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut aangevuld met de volgende competenties:
Diagnostiek

 • In staat om het algehele functioneren van de patiënt te evalueren om op basis daarvan de diagnose op as-II te stellen.
 • Nauwkeurige assessment van het mentaliseren op de onderscheiden dimensies en van het niet-mentaliseren in de onderscheiden categorieën (profiel van mentaliseren).

Behandelproces

 • Het herkennen en hanteren van overdracht en tegenoverdracht vanuit MBT-model.
 • In staat zijn de verschillende stappen van het interventieniveau “mentaliseren in de relatie” met de patiënt te doorlopen.
 • Voor de aantekening ‘groep’: Het interpersoonlijk mentaliseren binnen de groep kunnen bevorderen.
 • Nauwkeurig de voortgang van het behandelproces bewaken o.a. via behandelplanbesprekingen en evaluaties.

Metacompetenties

 • Het vermogen om de kerndoelstellingen en strategieën van een mentaliserende benadering toe te passen op een systeem (bijv. afdeling, team, systeem van een patiënt) met als doel een mentaliserende focus te behouden.
 • Het vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren en te identificeren waar problemen met het eigen functioneren interfereerden met goede zorg.
 • Het vermogen om de samenhang tussen het behandelproces en de resultaten te verbinden via elementen van coherentie, consistentie en continuïteit.
 • Voor de aantekening ‘groep’: Het vermogen om te reflecteren op het functioneren van het behandelteam en te identificeren waar problemen met mentaliseren van de kant van het team interfereerden met goede zorg.

Onderhoudstraject

 • Aantal patiënten in MBT-behandeling: minimaal twee.
 • Minimaal één keer per maand: intervisie/supervisie: face-to-face of via andere media.
 • Cursus: minimaal twee erkende dagen per twee jaar.

¹ Bij de registratie als MBT-therapeut is het mogelijk de aantekening ‘groep’ te krijgen. Hiervoor dient de werkervaring te bestaan uit individuele behandelingen en groepstherapie (zie werkervaring) en moet voldaan zijn aan de aanvullende metacompetenties.
² De MBT opleiding kan gestart worden door een GZ psycholoog in opleiding. Registratie als MBT Therapeut veronderstelt BIG registratie.
³ Onder bepaalde voorwaarden kan teamsupervisie, gegeven door een erkende MBT-supervisor, bijvoorbeeld in het kader van een incompany traject, ook tellen voor het aantal supervisiesessies. Voor MBT-Therapeut is het maximaal aantal te behalen supervisies uit teamsupervisie 6.