manvrouw

  Privé

  Werk


  Hoe wilt u dat de communicatie vanuit het Register MBT Nederland verloopt?

  Privé e-mailadresZakelijk e-mailadres

  1. Bent u geregistreerd MBT Basistherapeut?

  JaNee


  2. Geef aan of u BIG geregistreerd bent als

  GZ-PsycholoogPsychotherapeutKlinisch psycholoogPsychiater

  Geef hier uw BIG nummer(s) op

  Indien u niet geregistreerd bent, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


  3. Geef aan of u de tweedaagse danwel de driedaagse MBT-A training heeft gevolgd.
  JaNee

  Maak naargelang uw opleiding een scan van het diploma/certificaat en voeg dit onderaan de pagina bij. Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register als MBT-A Therapeut.


  4. Geef aan welke erkende cursussen u heeft gevolgd, met het oog op de 24-uurs opleidingseis.  Andere MBT(-A) cursussen


  Maak naargelang uw opleiding een scan van het diploma/certificaat of ander relevant document en voeg dit onderaan de pagina bij.


  5. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. het aantal MBT-behandelingen:

  • van elk meer dan 20 sessies (in een periode van max. 2 jaar)
  • Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie/psychiatrische problematiek.
  • minimaal 6 individuele behandelingen
  • JaNee

  • of 2 individuele patiënten EN minimaal 2 groepen
  • JaNee

  Indien ja, ga door naar vraag 6.
  Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


  6. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. supervisie:

  • minimaal 20 sessies door een erkende MBT-(A)supervisor
  • verslaglegging volgens format
  • positieve beoordeling door MBT-supervisor aan de hand van de competenties

  JaNee

  Indien ja, maak een scan van de door uw supervisor(en) verstrekte Supervisorenverklaring en voeg deze als bijlage bij. Gebruik daarvoor het betreffende document zoals opgenomen in het Supervisieregelement op deze website. Ga door naar vraag 7.
  Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


  7. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. de onafhankelijke beoordeling van de competenties door een onafhankelijke en erkende MBT-supervisor, aan de hand van video opnamen en het reflectieverslag.

  JaNee

  Indien ja, maak een scan van de door de onafhankelijke MBT- supervisor verstrekte verklaring en voeg deze als bijlage bij. Ga door naar vraag 8.  8. Geef aan of uw MBT-behandelingen zijn ingebed in de volgende structurele onderdelen:

  Een multidisciplinair behandelteam JaNee
  Individuele EN groepspsychotherapie JaNee
  Supervisie JaNee
  Intervisie JaNee
  Behandelplanbespreking JaNee
  Evaluatie JaNee
  Adherence metingen JaNee  U kunt hier de eerder gevraagde scans van diploma's, SV-verklaring(en), de verklaring van de onafhankelijke MBT supervisor bijvoegen en uploaden.

  De kosten voor opname in het MBT-register bedragen

  • €50 lidmaatschapskosten
  • €25 eenmalige inschrijvingskosten
  • €250 eenmalige kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverlag door de onafhankelijk supervisor

  Rekeningnummer

  Naam en voorletters/bedrijfsnaam

  Plaats


  Akkoordverklaring:
  De registerhouder van het register voor MBT-behandelaren is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de deelnemers in het register zijn ingevoerd en kan dus niet aangesproken worden op de daden of "fouten", van de behandelaar. De registratie in een BIG register of als lid van een gespecialiseerde psychotherapievereniging geeft wel de garantie dat betrokkene zich verplicht tot het hanteren van de daarbij behorende beroepscodes.
  Hoe wilt u in het openbare register (ww.register-mbt.nl) vermeld staan?

  N.B. Voor supervisoren is het belangrijk zijn dat zij benaderbaar zijn voor supervisakten en dus met contactgegevens in het register vermeld staan.

  Naam, registratieniveau en registratienummernaam, registratieniveau, registratienummer én contactgegevens voor patiënten, verwijzers en andere professionals

  Indien bij de vorige vraag gekozen is voor de tweede optie, welke contactgegevens mogen dan vermeld worden in het register?

  PrivégegevensZakelijke gegevensNiet van toepassing