Persoonlijk

manvrouw

Contact Privé

Contact Werk

Hoe wilt u dat de communicatie vanuit het Register MBT Nederland verloopt?

Privé e-mailadresZakelijk e-mailadres

Toelating

1. Bent u werkzaam in de GGZ?

JaNee

Indien u deze vraag met nee heeft beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


2. Bent u in het bezit van een HBO-diploma?

JaNee

Indien ja, maak een scan van uw diploma en voeg dit onderaan de pagina bij. Ga door naar vraag 6.
Indien nee, ga door naar vraag 3.


3. Bent u in het bezit van een diploma hoger dan HBO?

JaNee

Indien ja, maak een scan van uw diploma en voeg dit onderaan de pagina bij. Ga door naar vraag 6.
Indien nee, ga door naar vraag 4.


4. Bent u in het bezit van een MBO-diploma?

JaNee

Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


5. Heeft u minimaal 12 maanden relevante werkervaring en voldoet u aan de daarbij gestelde eisen?

JaNee

Indien ja, maak een scan van uw arbeidscontract(en) of soortgelijk(e) document(en) van uw werkgever(s) en voeg dit onderaan de pagina bij. Ga door naar vraag 6.
Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


6. Geef aan welke van de vier mogelijke erkende cursussen u heeft gevolgd, met het oog op de 24-uurs opleidingseis.Maak naargelang uw opleiding een scan van het diploma/certificaat of ander relevant document en voeg dit onderaan de pagina bij.


7. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. supervisie:

  • minimaal 16 sessies bij erkende supervisor(en)
  • verslaglegging volgens format
  • positieve beoordeling door supervisor op de basiscompetenties

JaNee

Indien ja, maak een scan van de door uw supervisor(en) verstrekte Supervisorenverklaring en voeg deze als bijlage bij. Gebruik daarvoor het betreffende document zoals opgenomen in het Supervisieregelement op deze website. Ga door naar vraag 8.
Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


8. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. het aantal MBT-behandelingen:

  • minimaal 8 individuele patiënten OF minimaal 2 groepen
  • minimaal 96 sessies in minimaal 12 maanden (in een periode van maximaal twee jaar)

JaNee

Indien ja, ga door naar vraag 9.
Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.9. Geef aan of uw MBT-behandelingen zijn ingebed in de volgende structurele onderdelen:

Supervisie JaNee
Intervisie JaNee
Behandelplanbespreking JaNee
Evaluatie JaNee
Adherence metingen JaNee


U kunt hier de eerder gevraagde scans van diploma's, SV-verklaring(en), de verklaring van de onafhankelijke MBT supervisor bijvoegen en uploaden.

De kosten voor opname in het MBT-register bedragen

  • €50 lidmaatschapskosten
  • €25 eenmalige inschrijvingskosten

Rekeningnummer

Naam en voorletters/bedrijfsnaam

Plaats


Akkoordverklaring:
De registerhouder van het register voor MBT-behandelaren is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de deelnemers in het register zijn ingevoerd en kan dus niet aangesproken worden op de daden of "fouten", van de behandelaar. De registratie in een BIG register of als lid van een gespecialiseerde psychotherapievereniging geeft wel de garantie dat betrokkene zich verplicht tot het hanteren van de daarbij behorende beroepscodes.


Hoe wilt u in het openbare register (ww.register-mbt.nl) vermeld staan?

N.B. Voor supervisoren is het belangrijk zijn dat zij benaderbaar zijn voor supervisakten en dus met contactgegevens in het register vermeld staan.

Naam, registratieniveau en registratienummernaam, registratieniveau, registratienummer én contactgegevens voor patiënten, verwijzers en andere professionals

Indien bij de vorige vraag gekozen is voor de tweede optie, welke contactgegevens mogen dan vermeld worden in het register?

PrivégegevensZakelijke gegevens

Hierbij geef ik toestemming om de volgende gegevens in het vrij toegankelijke gedeelte (het gedeelte dat door iedereen kan worden ingezien, te weten hulpverleners en patiënten) van het register op te nemen: